[premium]{class="badge informative"}

Använd Insikter-rapporter om personalisering

Automated Personalization- och Auto-Target-aktiviteter använder avancerad maskininlärning för att leverera den mest skräddarsydda upplevelsen till varje besökare baserat på hans eller hennes individuella kundprofil och beteendet hos tidigare besökare med liknande profiler. Personalisering Insights-rapporterna ger information om hur dessa modeller fattar sina beslut.

Ytterligare information

recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f