Ställ in A4T-rapporter i Analysis Workspace for Auto-Allocate verksamhet

An Auto-Allocate aktivitet in Adobe Target identifierar en vinnare bland två eller flera upplevelser och omfördelar automatiskt besökstrafiken till vinnaren medan testet fortsätter att köras och lära sig. The Analytics for Target (A4T)-integrering för Auto-Allocate kan du visa rapportdata i Adobe Analyticsoch du kan optimera för anpassade händelser eller mätvärden som definieras i Analytics.

Även om det finns omfattande analysfunktioner i Adobe Analytics Analysis Workspace, några ändringar av standardinställningen Analytics for Target kan behövas för att tolka Auto-Allocate verksamhet. Dessa ändringar behövs på grund av nyanserna i kriterier för optimeringsmått.

Varje typ av optimeringsmått kräver en annan rapportkonfiguration i A4T, enligt följande:

 • Använda Analytics mått

  • Maximize metric value per visitor
  • Maximize unique visitor conversion rate
 • Använda Target-definierad konverteringsmetod

Den här självstudiekursen omfattar övergripande A4T-vägledning och kriteriespecifika rapportkonfigurationssteg.

Analysstatistik med "Maximize Metric Value Per Visitor" optimeringskriterier

Definition: (Totalt måttvärde) / (# av besökare)

Gör följande ändringar i A4T-rapporten om du vill konfigurera rapporten:

Ändringar krävs
Target-utlöst rapport
A4T-panelrapport
Maximera måttvärdet för Analytics mått
 • Ta bort Confidence mätvärden.
 • Ta bort Lift (Low) och Lift (High). Behåll Lift (Med).
 • Avmarkera procentpresentationen i dialogrutan Conversion Rate för att undvika förvirring. Se Generell vägledning för A4T nedan.
 • Byt namn på Conversion tariffmätvärdet är "Metric/Visitor".
 • Ta bort Confidence mätvärden.
 • Ta bort Lift (Low) och Lift (High) Behåll Lift (Med).
 • Avmarkera procentpresentationen i dialogrutan Conversion Rate för att undvika förvirring. Se Generell vägledning för A4T nedan.
 • Byt namn på Conversion tariffmätvärdet är "Metric/Visitor".
 • Se till att datum- och tidsintervallen justeras mot de värden du ser i dialogrutan Target rapport. Se Generell vägledning för A4T nedan.

Maximera mätvärdet för intäkter

Analytics med "Unique Visitor Conversion Rate" optimeringskriterier

Definition: (# av unika besökare med ett positivt värde för måttet) / (totalt antal unika besökare)

Exempel: Anta att optimeringsmåttet är Revenue. Det finns fem unika besökare i aktiviteten och tre av dessa unika besökare gör ett köp. I det här exemplet = (3 besökare för vilka Revenue är positivt) / (totalt 5 unika besökare) = 0,6 = 60 %.

NOTE
Den konverteringsgrad som det hänvisas till här kan avse åtgärder som ligger utanför ordningarna, t.ex. klick, visningar osv. I dessa fall skulle kriteriet ändå vara att maximera antalet besökare som klickar eller visar sidan.

Gör följande ändringar i A4T-rapporten om du vill konfigurera rapporten:

Ändringar krävs
Målutlöst rapport
A4T-panelrapport
Maximera konverteringarna för en Analytics mått
 • Ta bort Confidence mätvärden.
 • Ta bort alla tre Lift mätvärden.
 • Avmarkera procentpresentationen i dialogrutan Conversion Rate för att undvika förvirring. Se Generell vägledning för A4T nedan.
 • Ta bort Confidence mätvärden.
 • Ta bort alla tre Lift mätvärden.
 • Skapa ett segment för att filtrera besökare med ett positivt mätvärde som visade aktiviteten som analyserades. Se Skapa ett segment nedan.
 • Ersätt den automatiskt ifyllda Conversion Rate så att det är indelningen mellan Unique visitors med ett positivt mätvärde och unika besökare. Se Uppdatera konverteringsgraden nedan.
 • Avmarkera procentpresentationen i dialogrutan Conversion Rate för att undvika förvirring. Se Generell vägledning för A4T nedan.
 • Se till att datum- och tidsintervallen justeras mot de värden du ser i dialogrutan Target rapport. Se Generell vägledning för A4T nedan.

Standardrapport för A4T-panelen - ytterligare vägledning

Följande avsnitt innehåller mer information om ytterligare vägledning när du ställer in standardrapporten för A4T-panelen.

Skapa ett segment segment

 1. Klicka på "+"-tecken nästa Segments till vänster.

  Plustecken bredvid segment i den vänstra listen.

 2. Ge segmentet rubriken"Besökare med positivt mätvärde".

 3. Under Definition, bredvid Include, markera Visitor.

 4. Under Definition väljer du optimeringsmåttet i din aktivitet.

  I det här exemplet antar du Revenue som optimeringsmått.

 5. Välj "is greater than" anger du sedan "0".

  Inställningarna filtrerar för alla besökare med ett positivt mätvärde.

 6. Klicka på Save.

  Positivt mätvärde

 7. Lägg till det nya segmentet med namnet"Besökare med positivt mätvärde" på A4T-panelen.

 8. Dra och släpp Unique Visitors i samma kolumn som "Besökare med positivt mätvärde".

  Den här konfigurationen skapar ett segment med alla unika besökare för vilka måttvärdet är positivt. I det här exemplet är alla unika besökare vars intäkter var större än noll.

Uppdatera Conversion Rate mått update-conversion-metric

 1. Om du inte redan har gjort det tar du bort den befintliga Conversion Rate från panelen enligt nedan.

 2. Lägg till ett mått genom att klicka på plustecknet (+) bredvid Metrics till vänster.

 3. Namnge mätvärdet "Conversion Rate" och definiera det som "(Unique Visitors med positivt mätvärde)" dividerat med "Unika besökare", vilket visas nedan.

  Lägg till det nya segmentet (stegen som definieras nedan) i"Besökare med positivt mätvärde", divisionsoperatorn,"Unika besökare"-måttet i täljaren och"Unika besökare" som nämnare.

  Konverteringsgrad i A4T-panelen.

 4. Klicka på Save.

 5. Dra och släpp det nya mätvärdet för konverteringsgrad i den befintliga panelen.

 6. Klicka på kugghjulsikonen och avmarkera Percent eftersom det här värdet kan orsaka förvirring.

  Den korrekta konfigurationen av rapporten bör ge ett resultat som liknar följande bild:

  Unik besökskonverteringsfrekvens i A4T-panelrapport

Target-definierad konverteringsgrad

Gör följande ändringar i A4T-rapporten om du vill konfigurera rapporten:

Ändringar krävs
Målutlöst rapport
A4T-panelrapport
Analytics rapportera med Target konverteringsmått
 • Ta bort Confidence mätvärden.
 • Ta bort Lift (Low) och Lift (High). Håll kvar (Med).
 • Avmarkera procentpresentationen i dialogrutan Conversion Rate för att undvika förvirring. Se Generell vägledning för A4T nedan.
 • Ta bort Confidence mätvärden.
 • Ta bort Lift (Low) och Lift (High). Behåll Lift (Med).
 • Avmarkera procentpresentationen i dialogrutan Conversion Rate för att undvika förvirring. Se Generell vägledning för A4T nedan.
 • Se till att datum- och tidsintervallen justeras mot de värden du ser i dialogrutan Target rapport. Se Generell vägledning för A4T nedan.

Den korrekta konfigurationen av rapporten bör ge ett resultat som liknar följande bild:

Aktivitetskonverteringar

Generell vägledning för A4T guidance

Du kan navigera till en färdig Analytics for Target genom att klicka på länken från rapportskärmen i Target (detta hänvisas senare till i denna handbok somTarget-triggered report"). Du kan även skapa A4T-panelen i Analytics (information senare i det här avsnittet).

I följande avsnitt anges vilka konfigurationer som krävs, beroende på vilken av dessa metoder du väljer. Följande steg fungerar dock som en allmän vägledning för A4T:

 • Ta bort konfidensmåtten från A4T-panelen oavsett hur panelen skapas (båda beskrivs nedan). Referera i stället till dessa värden i Target rapportering. Dessutom kan aktivitetsvinnare identifieras i Target rapportering. Information om identifiering av aktivitetsvinnare finns i Identifiera aktivitetsvinnaren nedan.
  ​>>
 • För att undvika förvirring avmarkerar du "Percent" presentation av Conversion Rate mätvärden. Se Dölj procentandelen i Conversion Rate kolumn nedan.
  ​>>
 • Om du skapar en A4T-panel måste du se till att datum- och tidsintervallen matchar dem i Target rapport. Se Justera datum och tid på A4T-panelen nedan.

Dölj procentandelen i Conversion Rate kolumn hide-percentage

 1. Klicka på växel -ikonen bredvid titeln på Conversion Rate kolumn.

  Kugghjulsikonen i kolumnen Konverteringsfrekvens

  The Column visas i dialogrutan Inställningar:

  Dialogrutan Kolumninställningar {width="200"}

 2. Avmarkera Percent kryssrutan.

  A4T-panelen innehåller nu inga procentsatser som Conversion Rate och matchningar Target, enligt nedan:

  Kolumnen Konverteringsgrad visar inga procentandelar

Justera datum och tid på A4T-panelen aligning-date-and-time

 1. Under varje panel kontrollerar du det datumintervall som panelen refererar till för att se till att datumintervallet matchar det för Target rapport.

  Datumintervall i A4T-panelen

 2. I Analytics, ställer in tidsintervallet till 12.00-11.59.

Identifiera aktivitetsvinnaren winner

Auto-Allocate vinnarna väljs när det finns en vinnande konverteringsgrad med konfidensvärden som är större än eller lika med 95 %. Dessa värden ska refereras i Target rapporter, eftersom konfidensberäkningar avspeglar de mer konservativa metoderna Target rekommenderar Auto-Allocate verksamhet. Se Statistiska garantier för automatisk fördelning i Adobe Target Business Practitioner Guide.

NOTE
Märken "Ingen vinnare än" och "vinnare" finns inte tillgängliga på A4T-panelen i Analysis Workspace. Vinnaren av märket "stjärna" visas också i Target rapporter för Auto-Allocate aktiviteter ska ignoreras. Se Automatisk allokering in A4T-stöd för Automatisk allokering och Automatiskt mål-aktiviteter i Adobe Target Business Practitioner Guide.

Skapa A4T för Auto-Allocate panel i Analysis Workspace

 1. Skapa en A4T-panel för en Auto-Allocate aktivitetsrapport, börja med Analytics for Target panel i Analysis Workspace, vilket visas nedan.

  Analyser för Target - rapporten Automatisk allokering

 2. Gör följande val:

  • Control Experience: Välj en upplevelse.
  • Normalizing Metric: Välj Visitors (ingår som standard i A4T-panelen). Auto-Allocate normaliserar alltid konverteringsgraden för unika besökare.
  • Success Metrics: Välj samma (optimeringsmätning) mått som du använde när du skapade aktiviteten. Om det här var en Target-definierade konverteringsmått, välj Activity Conversion. I annat fall väljer du Adobe Analytics mätvärden som du använde.
recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f