Nästa steg i personaliseringen med Real-Time CDP och Adobe Target

Läs om hur ni personaliserar nästa träff med Real-time Customer Data Platform och Adobe Target. På Adobe Target-destinationen i Real-Time CDP kan du använda Experience Platform-segment i Adobe Target för samma sida och nästa sidanpassning med stöd för styrning och integritet. Mer information finns i Konfigurera anpassningsmål för anpassningsdokumentation för samma sida och nästa sida

recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f