Aktivera segment och profilattribut

Lär dig hur du aktiverar segment och profilattribut från Adobe Real-time Customer Data Platform till Adobe Target för att visa personaliserat innehåll i realtid på dina webbplatser, mobilappar och andra digitala resurser. Mer information finns i Aktivera målgruppsdata för att profilera måldokumentationen.

recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f