Integrera Target med Adobe Experience Manager (AEM)

Beskrivning

I den här videon får du lära dig att:

  • Integrera Target med AEM (3-metoder)
  • Använda processen för att importera upplevelsefragment från AEM
  • Krav för integrering med List Target och AEM

Målgrupp

  • Utvecklare

Mer information finns på dokumentation.

recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f