Driftsättning av Adobe Target Hybrid

Adobe Target erbjuder en unik hybridmodell för personalisering, som kombinerar implementeringar på både klient- och serversidan. Med denna hybridmodell kan icke-tekniska användare skapa ett experiment eller en personaliseringsaktivitet med WYSIWYG Visual Experience Composer och få upplevelsen utförd, levererad och renderad av servern för en mycket prestandaoptimerad leverans.

Mål

I slutet av videon kommer du att:

  • Förstå vad en hybridinstallation av Adobe Target innebär
  • Förstå fördelarna med en hybridinstallation
  • Observera minskningen av antalet serveranrop som blir möjliga genom en hybriddistribution

Målgrupp

  • Utvecklare
  • Arkitekter

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f