Lägg till Adobe Audience Manager

I den här lektionen får du hjälp med att aktivera Adobe Audience Manager med hjälp av Serverside Forwarding.

Adobe Audience Manager (AAM) tillhandahåller branschledande tjänster för datahantering online för målgrupper, vilket ger digitala annonsörer och utgivare de verktyg de behöver för att kontrollera och utnyttja sina datatillgångar för att öka försäljningen.

NOTE
Adobe Experience Platform Launch håller på att integreras i Adobe Experience Platform som en serie datainsamlingstekniker. Flera terminologiska förändringar har introducerats i gränssnittet som du bör vara medveten om när du använder det här innehållet:

Utbildningsmål

När lektionen är klar kan du:

 1. Beskriv de två viktigaste sätten att implementera Audience Manager på en webbplats
 2. Lägg till Audience Manager med hjälp av funktionen för vidarebefordran på serversidan i Analytics
 3. Validera implementeringen av Audience Manager

Förutsättningar

Du behöver följande för att kunna slutföra lektionen:

 1. Att ha slutfört lektionerna i Konfigurera taggar, Lägg till Adobe Analyticsoch Lägg till identitetstjänsten.

 2. Administratörsåtkomst till Adobe Analytics så att du kan aktivera vidarebefordran på serversidan för den rapportserie du använder för kursen. Du kan också be en befintlig administratör på din organisation att göra detta åt dig enligt instruktionerna nedan.

 3. Din "Audience Manager-underdomän" (kallas även "Partner-namn", "Partner-ID" eller "Partner-underdomän"). Om du redan har Audience Manager på din webbplats är det enklaste sättet att få tillgång till den att gå till din webbplats och öppna Felsökning. Underdomänen är tillgänglig på fliken Sammanfattning i avsnittet Audience Manager:

  Du kan använda Felsökning för att hitta Audience Manager-underdomänen på din webbplats

Om du inte redan har implementerat Audience Manager följer du dessa instruktioner för att hämta din Audience Manager-underdomän.

Implementeringsalternativ

Det finns två sätt att implementera Audience Manager på en webbplats:

 • SSF (Server-Side Forwarding)- för kunder med Adobe Analytics är detta det enklaste och rekommenderade sättet att implementera. Adobe Analytics skickar data till AAM på Adobe backend, vilket gör att det går att skicka en mindre begäran på sidan. Detta möjliggör också viktiga integreringsfunktioner och uppfyller våra bästa metoder för implementering och driftsättning av Audience Manager-kod.

 • DIL på klientsidan- Detta är ett tillvägagångssätt för kunder som inte har Adobe Analytics. DIL-kod (Data Integration Library Code, den AAM JavaScript-konfigurationskoden) skickar data direkt från webbsidan till Audience Manager.

Eftersom du redan har distribuerat Adobe Analytics i den här självstudiekursen kommer du att distribuera Audience Manager med hjälp av Serverside Forwarding. En fullständig beskrivning och kravlista för vidarebefordran på serversidan finns i dokumentationså att du vet hur det fungerar, vad som krävs och hur det valideras.

Aktivera vidarebefordran på serversidan

Det finns två huvudsteg i en SSF-implementering:

 1. Aktivera en"switch" i Analytics-Admin Console för att vidarebefordra data från Analytics till Audience Manager per rapportsvit.
 2. Placera koden på plats, vilket görs via taggar. För att detta ska fungera på rätt sätt måste du ha tillägget Adobe Experience Platform Identity Service installerat, liksom Analytics-tillägget (du kommer att not behöver AAM, vilket förklaras nedan).

Aktivera vidarebefordran på serversidan i Analytics Admin Console

Det krävs en konfiguration i Adobe Analytics Admin Console för att börja vidarebefordra data från Adobe Analytics till Adobe Audience Manager. Eftersom det kan ta upp till fyra timmar att börja vidarebefordra data bör du göra det här steget först.

Aktivera SSF i Analytics Admin Console

 1. Logga in på Analytics via användargränssnittet i Experience Cloud. Om du inte har administratörsåtkomst till Analytics måste du prata med Experience Cloud- eller Analytics-administratören för att tilldela dig åtkomst eller slutföra de här stegen åt dig.

  Logga in på Adobe Analytics

 2. I den övre navigeringen i Analytics väljer du Admin > Rapportsviter och i listan väljer du (markera flera) de rapportsviter som du vill vidarebefordra till Audience Manager.

  Klicka på Admin Console

 3. Välj på skärmen Rapportsviter och med rapportsviten/rapportrutorna markerade Redigera inställningar > Allmänt > Vidarebefordran på serversidan.

  Välj SSF-menyn

  note warning
  WARNING
  Som vi nämnt ovan måste du ha administratörsbehörighet för att kunna se det här menyalternativet.
 4. Läs informationen på sidan Vidarebefordring på serversidan och markera kryssrutan för att Aktivera vidarebefordran på serversidan för rapportsviten/rapporterna.

 5. Klicka Spara

  Slutför SSF-konfiguration

NOTE
Eftersom SSF måste aktiveras per rapportserie, glöm inte att upprepa det här steget för dina riktiga rapportsviter när du distribuerar SWF på den faktiska webbplatsens rapportserie.
Om SSF-alternativet är nedtonat måste du mappa rapportsviten(en) till din Experience Cloud-organisation för att kunna aktivera alternativet. Detta förklaras i dokumentationen.

När det här steget har slutförts och du har aktiverat Adobe Experience Platform Identity Service vidarebefordras data från Analytics till AAM. Om du vill slutföra processen så att svaret kommer tillbaka korrekt från AAM till sidan (och även till Analytics via funktionen Audience Analytics) måste du slutföra följande steg i taggar också. Oroa dig inte, det är superenkelt.

Aktivera vidarebefordran på serversidan i taggar

Detta är det andra av två steg för att aktivera SSF. Du har redan växlat i Analytics Admin Console och nu behöver du bara lägga till koden, vilka taggar som passar dig om du bara markerar rätt ruta.

NOTE
För att implementera vidarebefordran av analysdata på serversidan i AAM redigerar/konfigurerar vi faktiskt Analytics-tillägget i taggar, not AAM. Tillägget AAM används endast för implementeringar på klientsidan DIL, för dem som inte har Adobe Analytics. Så följande steg är korrekta när de skickar dig till Analytics-tillägget för att konfigurera detta.

Aktivera SSF i taggar

 1. Gå till Tillägg > Installerade och klicka för att konfigurera Analytics-tillägget.

  Konfigurera analystillägget

 2. Expandera Adobe Audience Manager section

 3. Markera rutan till Dela analysdata automatiskt med Audience Manager. Detta lägger till Audience Manager-modulen (kod) i analysen AppMeasurement.js implementering.

 4. Lägg till din"Audience Manager-underdomän" (kallas även"Partner-namn","Partner-ID" eller"Partner-underdomän"). Följ dessa instruktioner för att hämta din Audience Manager-underdomän.

 5. Klicka Spara i bibliotek och bygge

  Konfigurera SSF

Kod för vidarebefordran på serversidan har nu implementerats!

Validera vidarebefordran på serversidan

Det viktigaste sättet att verifiera att vidarebefordran på serversidan är igång är att titta på svaret på något av dina Adobe Analytics-träffar. Vi kommer till det om en minut. Under tiden kan vi kontrollera några andra saker som kan hjälpa oss att se till att det fungerar som vi vill.

Kontrollera att koden läses in korrekt

Koden som taggar installeras för att hantera vidarebefordran, och särskilt svaret från AAM till sidan, kallas Audience Manager"Modul". Vi kan använda Experience Cloud Debugger för att se till att den har lästs in.

 1. Öppna Luma-webbplatsen

 2. Klicka på felsökningsikonen i webbläsaren för att öppna felsökningsprogrammet för Experience Cloud

 3. På fliken Sammanfattning bläddrar du nedåt till avsnittet Analytics

 4. Verifiera att AudienceManagement visas under Moduler

  Validera AAM i felsökaren

Verifiera partner-ID:t i felsökaren

Därefter kan vi även verifiera att felsökaren hämtar rätt "partner-ID" (AKA Partner-underdomän, osv.) från koden.

 1. Bläddra nedåt till Audience Manager-avsnittet medan du fortfarande är i felsökningsprogrammet och fortfarande på fliken Sammanfattning

 2. Verifiera ditt partner-ID/din underdomän under "Partner"

  Validera partner-ID:t i felsökaren

WARNING
Du kan lägga märke till att felsökarens avsnitt Audience Manager hänvisar till"DIL", som är"Datan Integration Library", och vanligtvis avser en implementering på klientsidan, i motsats till serversidan som vi har implementerat här. Sanningen är att den AAM"modulen" (som används i den här SSF-metoden) använder mycket av samma kod som DIL-biblioteket på klientsidan, och att den här felsökaren för närvarande rapporterar den som sådan. Om du har följt stegen i den här självstudiekursen och resten av objekten i det här valideringsavsnittet är korrekta, kan du vara säker på att vidarebefordran på serversidan fungerar.

Verifiera analysbegäran och -svar

Okej, det här är biggie. Om du inte vidarebefordrar data från Analytics till Audience Manager på serversidan finns det ingen respons på Analytics-fyren (förutom en 2x2-pixel). Om du däremot gör en SWF-fil finns det objekt som du kan verifiera i Analytics-begäran och -svaret som talar om för dig att den fungerar som den ska.
Tyvärr stöder inte felsökaren i Experience Cloud för närvarande svaret på beaconerna. Därför bör du använda en annan felsöknings-/paketutlösare, som Charles Proxy eller webbläsarens Developer Tools.

 1. Öppna Utvecklarverktygen i webbläsaren och gå till fliken Nätverk

 2. Skriv i filterfältet b/ss som begränsar vad du ser till Adobe Analytics-förfrågningar

 3. Uppdatera sidan för att se Analytics-begäran

  Öppna utvecklingsverktygen

 4. I Analytics-fyren (begäran) söker du efter en callback-parameter. Den kommer att se ut så här: s_c_il[1].doPostbacks

  En begäran - callback-param

 5. Du får ett svar på Analytics-fyren. Den innehåller referenser till doPostbacks, vilket anropas i begäran, och viktigast av allt, den bör ha ett"stuff"-objekt. Här skickas AAM segment-ID tillbaka till webbläsaren. Om du har "stuff"-objektet fungerar SSF!

  Ett svar - innehåll-objekt

WARNING
Se upp för False"Success" - Om det finns ett svar och allt verkar fungera, gör försäkra att du har det där "stuff"-objektet. Annars kanske du får ett meddelande i svaret med texten"status":"SUCCESS". Så galet som det här låter är det faktiskt bevis på att det är NOT fungerar som det ska. Om du ser detta innebär det att du har slutfört det andra steget (koden i taggar), men att vidarebefordran i Analytics Admin Console (första steget i det här avsnittet) inte har slutförts ännu. I det här fallet måste du verifiera att du har aktiverat SWF i Analytics Admin Console. Om du har det, och det inte har gått 4 timmar än, var tålmodig.

Svar - falskt klart

Nästa"Experience Cloud Integrations" >

recommendation-more-help
45774420-d03e-4a6b-94b5-cd639ae825b2