Ange samtycke med IAB TCF 2.0-standarden

Lär dig hur du använder Adobe Experience Platform Web SDK för att ange medgivandevärden enligt IAB TCF 2.0-standarden. Läs dokumentationen om Stöd för IAB FCF 2.0 i Platform för mer information.

NOTE
Starta nu tags
recommendation-more-help
9cc2b5f3-7a2d-451f-950c-f8f7136b6390