Inspect och validera godkännandesignaler

Lär dig hur du validerar att inställningarna för samtycke används korrekt på dina data i Adobe Experience Platform. Mer information om testa implementeringen.

NOTE
Starta nu tags
recommendation-more-help
9cc2b5f3-7a2d-451f-950c-f8f7136b6390