Använda Opt-in-tjänster med IAB Framework using-opt-in-services-with-iab-framework

IMPORTANT
Följande dokument gäller endast IAB 2.0. Användare måste använda Visitor.js version 5.0 för att arbeta med IAB 2.0.

Anslut CMP (Consent Management Platform) med plugin-programmet IAB Transparency and Consent Framework (TCF).

Adobe Audience Manager-kunder använder IAB TCF kan ansluta sin CMP (Consent Management Platform) till Opt-ins IAB TCF plugin. Opt-in är en funktion som är inbäddad i ECID JavaScript-biblioteket och som kan inaktivera enskilda Adobe-lösningsbibliotek beroende på vilka besökarinställningar som har angetts i en CMP. När Opt-ins IAB TCF plugin implementeras med ECID-biblioteket mappas besökarinställningarna från din CMP som stöder IAB TCF automatiskt till Opt-in. Dessa inställningar aktiverar Audience Manager-baserade bibliotek (DIL och ECID) och tillhörande samtal när samtycke tas emot.

Implementera en CMP som stöder IAB section-9fd2403b548947dbb1921ac6ff9d0c82

Om du vill använda Opt-In för att integrera med IAB TCF måste du slutföra följande:

  1. Implementera en CMP som har stöd för IAB och är registrerad som IAB-leverantör, eller utveckla en intern CMP som implementerar IAB TCF-specifikationen och registrera som en CMP med IAB TCF.
  2. Definiera/läs in __tcfapi innan Adobe JS läses in.

Mer information finns i  Interactive Advertising Bureau docs.

Aktivera plugin-programmet IAB TCF i ditt ECID Javascript-bibliotek section-77bf1b9ed67241a59e56c21ab752e82f

NOTE
Anmäl dig endast i ECID 4.0+.

Använd Adobe Experience Platform Launch för att implementera Opt-ins IAB TCF plugin för din webbplats. När du aktiverar IAB för anmälan manuellt bör du kontrollera att följande inställningar är inställda på true i Visitor-objektet:

Visitor.getInstance("YOUR_ORG_ID", {
  doesOptInApply: true,
  isIabContext: true
});

När inställningarna har konfigurerats på rätt sätt kommer ECID- och DIL-bibliotek att aktiveras/inaktiveras beroende på medgivandekriterier från CMP och IAB TCF.

IMPORTANT
Audience Manager behöver samtycke för Syfte 1 och Syfte 10, plus leverantörssamtycke för att distribuera cookies och initiera eller respektera ID-synkroniseringar. Läs mer om plugin-programmet IAB TCF för deltagande i Audience Manager-dokumentationen här.

Mer information om hur du validerar plugin-programmet IAB TCF för deltagande finns i användningsfall nr 4 i valideringsguiden här.

Relaterad dokumentation section-55da1110051a4b39b1037803f4a7b264

  • IAB Transparency and Consent Framework (TCF) - Mer information om IAB-standarden
  • Adobe-deltagande - För mer information om avanmälan, en nödvändig komponent för samtyckeshantering i plattformslösningar
  • Stöd för IAB Transparency och Consent Framework (TCF) i Audience Manager
  • Dina sekretessinställningar - Ett annat sekretessalternativ som användarna har tillgång till är möjligheten att avanmäla sig från all datainsamling med andra globala avanmälningsverktyg. Global avanmälan har företräde framför avanmälan och IAB TCF-verifiering
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a