Validerar anmälningstjänst validating-opt-in-service

När du har aktiverat Anmäl dig på webbplatsen använder du valideringsmetoderna för att testa att tjänsten fungerar som förväntat med hjälp av utvecklarverktygen i webbläsaren.

Användningsfall 1: Aktivera anmälan section-c8fe1ee3711b420c8186c7057abbecb3

Visitor.getInstance({{YOUR_ORG_ID}}, {
  doesOptInApply: true
});

Rensa cacheminnet och cookies innan du läser in sidan.

Högerklicka på webbsidan i Chrome och välj Inspect. Precis som på skärmbilden ovan väljer du Nätverk för att visa de begäranden som görs från webbläsaren.

I exemplet ovan har följande Adobe JS-taggar installerats på sidan: ECID, AAM, Analytics och Target.

Hur man bevisar att Opt-in fungerar som väntat:

Du ska inte se några begäranden till Adobe-servrar:

 • demdex.net/id
 • demdex.net/event
 • omtrdc.net/b/ss
 • omtrdc.net/m2
 • everesttech.net
NOTE
Du kanske ser ett samtal till http://dpm.demdex.net/optOutStatus, som är en READ ONLY-slutpunkt som används för att hämta besökarens avanmälningsstatus. Den här slutpunkten resulterar inte i att några cookies från tredje part skapas, och ingen information samlas in från sidan.

Du bör inte se några cookies som har skapats av Adobe-taggarna: (AMCV_{{YOUR_ORG_ID}}, mbox, demdex, s_cc, s_sq, everest_g_v2, everest_session_v2)

I Chrome går du till Program -fliken, expandera Cookies avsnitt under Lagring och välj domännamnet för din webbplats:

Användningsfall 2: Aktivera deltagande och lagring section-bd28326f52474fa09a2addca23ccdc0f

Visitor.getInstance({{YOUR_ORG_ID}}, {
  doesOptInApply: true,
  isOptInStorageEnabled: true
});

Den enda skillnaden i användningsfall 2 är att du kommer att se en ny cookie som kommer att innehålla besökarens behörigheter för anmälan: adobeujs-optin

Användningsfall 3: Aktivera deltagande och förgodkänn Adobe Analytics section-257fe582b425496cbf986d0ec12d3692

var preApproveAnalytics = {};
preApproveAnalytics[adobe.OptInCategories.ANALYTICS] = true;

Visitor.getInstance({{YOUR_ORG_ID}}, {
  doesOptInApply: true,
  preOptInApprovals: preApproveAnalytics
});

Eftersom Adobe Analytics är förberett för godkännande ser du förfrågningar på fliken Nätverk till spårningsservern:

så ser du Analytics-cookies på fliken Application:

Användningsfall 4: Aktivera deltagande och IAB section-64331998954d4892960dcecd744a6d88

Visitor.getInstance({{YOUR_ORG_ID}}, {
  doesOptInApply: true,
  isIabContext: true
});

Så här visar du ditt nuvarande IAB-medgivande på sidan:

Öppna utvecklingsverktygen och välj Konsol -fliken. Klistra in följande kodfragment och tryck på Retur:

<codeblock>
 __cmp("getVendorConsents", null, function (vendorConsents) {
   console.log("Vendor Consent:", vendorConsents); })
</codeblock>

Här visas ett exempel på utdata när syften 1, 2 och 5 godkänns och Audience Manager leverantörs-ID godkänns:

 • demdex.net/id: Det här anropet bevisar att ECID har begärt ett ID från demdex.net
 • demdex.net/event: Anropet visar att datainsamlingsanropet från DIL fungerar som förväntat.
 • demdex.net/dest5.html: Det här anropet visar att ID-synkronisering aktiveras.

Om något av följande inte är giltigt visas inga begäranden till Adobe-servrar och inga Adobe-cookies:

 • Syfte 1, 2 ELLER 5 godkänns inte.
 • Audience Manager-leverantörs-ID:t har inte godkänts.
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a