Konfigurationer configurations

Konfigurera ID-tjänsten genom att skicka dessa egenskaper till den statiska metoden Visitor.getInstance.

NOTE
The Experience Cloud ID JavaScript-bibliotek har flyttats nyligen. Den senaste versionen av ECID JS-biblioteken finns på https://github.com/Adobe-Marketing-Cloud/id-service/releases.

Relaterade artiklar:

recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a