secureCookie securecookie

En valfri boolesk flagga som lägger till attributet"Secure" i AMCV-cookien.

Detta konfigurationsattribut är tillgängligt i visitorAPI, version 3.3.0.

NOTE
Konfigurationen SecureCookie fungerar inte på oskyddade domäner och kan leda till att du inte får MID-värden för besök som använder ett oskyddat protokoll. Konfigurationen secureCookie bör bara anges till true när du är säker på att alla sidor och underdomäner alltid använder ett säkert protokoll.

Syntax: secureCookie: true | false (standard)

Kodexempel

var visitor = Visitor.getInstance("INSERT-MARKETING-CLOUD-ID-HERE",{

        //Set secure cookie property
        secureCookie: true
 });
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a