Work Contact Details schemafältgrupp

NOTE
Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Work Contact Details är en standardgrupp för schemafält för XDM Individual Profile class. Fältgruppen innehåller flera fält som samlar in yrkesinformation om en enskild person, t.ex. arbetsadress, e-post till arbetet, telefonnummer till arbetet och organisationer som personen tillhör.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
workAddress
Postadress
Beskriver personens arbetsadress.
workEmail
E-postadress
Beskriver personens e-postadress till arbetet.
workPhone
Telefonnummer
Beskriver personens telefonnummer till arbetet.
organizations
String (Array)
En array med friformssträngar som representerar de organisationer som personen är medlem i.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07