Phone number datatyp

Phone number är en standard-XDM-datatyp som beskriver informationen för ett telefonnummer.

{width="600"}

Egenskap
Beskrivning
extension
Det interna uppringningsnummer som används för anrop från en privat börs, operator eller instrumentpanel.
number
Telefonnumret. Observera att telefonnumret är en sträng och kan innehålla meningsfulla tecken som hakparenteser (), bindestreck -, eller tecken som anger underuppringningsidentifierare som tillägg x till exempel 1-353(0)18391111 eller +613 9403600x1234.
primary
Ett booleskt värde som anger om det här är personens primära telefonnummer. Till skillnad från adress och e-postadress kan det finnas flera primära telefonnummer, ett per kommunikationskanal. Kommunikationskanalen definieras av typen (anges med namnet på den överordnade egenskapen): textMessaging, mobile, phone, home, work, unknownoch fax.
status
Anger om telefonnumret kan användas.
statusReason
En beskrivning av aktuell status.
validity
Telefonnumrets tekniska korrekthet.

Mer information om datatypen för telefonnummer finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07