Schemafältgruppen Personal Contact Details

NOTE
Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Mer information finns i dokumentet om uppdatering av fältgruppnamn.

Personal Contact Details är en standardschemafältgrupp för XDM Individual Profile klassen som beskriver kontaktinformationen för en enskild person.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
faxPhone
Telefonnummer
Beskriver personens faxnummer.
homeAddress
Postadress
Beskriver personens bostadsadress.
homePhone
Telefonnummer
Beskriver personens telefonnummer hemma.
mobilePhone
Telefonnummer
Beskriver personens mobiltelefonnummer.
personalEmail
E-postadress
Beskriver personens e-postadress.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07