Personal Contact Details schemafältgrupp

NOTE
Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Personal Contact Details är en standardgrupp för schemafält för XDM Individual Profile class som beskriver kontaktinformationen för en enskild person.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
faxPhone
Telefonnummer
Beskriver personens faxnummer.
homeAddress
Postadress
Beskriver personens bostadsadress.
homePhone
Telefonnummer
Beskriver personens telefonnummer hemma.
mobilePhone
Telefonnummer
Beskriver personens mobiltelefonnummer.
personalEmail
E-postadress
Beskriver personens e-postadress.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07