IdentityMap schemafältgrupp

NOTE
Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

IdentityMap är en standardgrupp för schemafält för XDM Individual Profile class. Fältgruppen innehåller ett enda mappningsfält som innehåller en uppsättning användaridentiteter som angetts av namnutrymmet.

Ett diagram över IdentityMap schemafältgrupp

Se avsnittet om identitetskartor i grunderna för schemakomposition om du vill ha mer information om deras användning, inklusive fördelarna och nackdelarna.

exempel

{
  "identityMap":{
    "ECID":[
      {
        "id":"83238819066235616291057085344313877718",
        "authenticatedState":"ambiguous",
        "primary":true
      }
    ]
  }
}

Mer information om fältgruppen finns i fullständigt schema i den offentliga XDM-databasen.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07