Demographic Details schemafältgrupp

NOTE
Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Demographic Details är en standardgrupp för schemafält för XDM Individual Profile class. Fältgruppen har en rotnivå person objekt, vars underfält beskriver information om en enskild person.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
person.name
Personnamn
Ett objekt vars underfält beskriver olika element i en persons namn.
person.birthDate
Datum
Det fullständiga datum som en person föddes på, i form av en ISO 8601-tidsstämpel.
person.birthDayAndMonth
Sträng
Den dag och månad en person föddes, i formatet MM-DD. Detta fält ska användas när dagen och månaden för en persons födelse är känd, men inte året.
person.birthYear
Heltal
Det år en person föddes, inklusive 1989. Detta fält ska användas när endast personens ålder är känd, inte det fullständiga födelsedatumet.
person.gender
Sträng
Personens könsidentitet.
person.martialStatus
Sträng
Beskriver en persons relation med en viktig annan person.
person.nationality
Sträng
Det rättsliga förhållandet mellan en person och deras stat representerat med ISO 3166-1 Alpha-2-koden.
person.taxId
Sträng
Personens skatte-/skatte-ID, t.ex. TIN i USA eller CIF/NIF i Spanien.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07