Datatypen Person name

Person name är en standard-XDM-datatyp som beskriver en persons fullständiga namn. Eftersom konventionerna för namnstrukturer skiljer sig mycket åt mellan olika språk och kulturer bör namn alltid modelleras med den här datatypen.

Dessutom innehåller datatypen ett antal valfria egenskaper som kan användas i situationer där bara ett fragment av det fullständiga namnet måste användas, till exempel för att skapa en formell eller informell hälsning.

{width="500"}

Egenskap
Beskrivning
courtesyTitle
En förkortning av en persons titel, ära eller hälsningsfras (till exempel Mr., Miss. eller Dr.).
firstName
Det första segmentet i namnet i den skrivordning som oftast används på namnet.
fullName
Personens fullständiga namn, i den skrivordning som är vanligast på namnets språk.
lastName
Det sista segmentet i namnet i den skrivordning som oftast används på namnet.
middleName
Mellannamn, alternativa namn eller ytterligare namn som anges mellan förnamnet och efternamnet.
suffix
En grupp bokstäver som anges efter en persons namn för att ge ytterligare information (som Jr., Sr., M.D., PhD, I, II, III och så vidare).

Mer information om personnamnets datatyp finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07