Support Site Search schemafältgrupp

Support Site Search är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class. Den ger en siteKnowledge.supportSiteSearch till ett schema som samlar in information om en sökning på en supportwebbplats.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
supportSiteSearch
Internal Site Search
Hämtar information om söktiden.

Mer information om fältgruppen finns i publik XDM-databas.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07