End User ID Details schemafältgrupp

NOTE
Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

End User ID Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class, används för att beskriva en persons identitetsinformation i flera olika Adobe-program. Fältgruppen har en rotnivå endUserIDs objekt, som i sin tur innehåller ett skrivskyddat _experience fält vars värden uppdateras automatiskt när data hämtas.

{width="700"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
aacustomid
Identitet
Anpassade användar-ID för Adobe Analytics Cloud.
aaid
Identitet
Slutanvändar-ID för Adobe Analytics Cloud.
acid
Identitet
Slutanvändar-ID för Adobe Campaign.
adcloud
Identitet
Slutanvändar-ID för Adobe Advertising Cloud.
emailid
Identitet
E-postadress-ID.
mcid
Identitet
Adobe Marketing Cloud ID (MCID). MCID kallas nu Experience Cloud-ID (ECID).
phonenumberid
Identitet
Telefonnummer-ID.
tntid
Identitet
Slutanvändar-ID för Adobe Target.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07