Commerce Details schemafältgrupp

NOTE
Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Commerce Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class, används för att beskriva handelsdata som produktinformation (SKU, namn, kvantitet) och vanliga kundvagnsåtgärder (beställning, utcheckning, övergivna).

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
commerce
Handel
Ett objekt som beskriver produktreturer, garantiregistrering och kundvagns-/orderprocesser.
productListItems
Array med Produktlistartiklar
En lista med artiklar som representerar den eller de produkter som kunden har valt, med specifika alternativ och priser vid en viss tidpunkt (som kan skilja sig från produktposten).

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07