Card Actions schemafältgrupp

Card Actions är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class. Fältgruppen innehåller en personalFinances.cardActions till ett schema, som innehåller information om en kortåtgärd som korttyp, aktiveringsstatus och låsstatus.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
cardActivated
Heltal
Spårar när kortet har aktiverats.
cardActivationStart
Heltal
Spårar när kortaktiveringen har startats.
cardCancelled
Heltal
Spårar när ett kort har annullerats.
cardControlsLocked
Heltal
Spårar när ett korts kontroller har låsts.
cardControlsUnlocked
Heltal
Spårar när ett kort har låsts upp.
cardID
Sträng
Identifieraren för kortet som aktiveras. Detta värde kan skilja sig från kortnumret.
cardLocked
Heltal
Spårar när ett kort har låsts.
cardOrderNew
Heltal
Spårar när ett kort har begärts.
cardOrderType
Sträng
Den typ av kortorder som är associerad med en kortorderhändelse.
cardType
Sträng
Typ av kort.
cardUnlocked
Heltal
Spårar när ett kort har låsts upp.

Mer information om fältgruppen finns i publik XDM-databas.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07