Campaign Marketing Details schemafältgrupp

NOTE
Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Campaign Marketing Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class, som används för att beskriva marknadsföringskampanjinformation som kampanjgrupp, namn och spårningskod.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
marketing
Marknadsföring
Ett objekt som beskriver information om marknadsföringskampanjer, till exempel kampanjgrupp, namn och spårningskod.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07