Bot Detection fältgrupp

Bot Detection är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class. Fältgruppen innehåller information om robotgenererad trafik.

Ett diagram över Bot Detection fältgrupp.

Visningsnamn
Egenskap
Datatyp
Beskrivning
Bot Detection
botDetection
object
Innehåller information om robotgenererad trafik.
Score
score
tal
Objektens sannolikhetspoäng från noll till ett. En nollpoäng innebär att trafiken inte är en robot.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07