Person datatyp

Person är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver en enskild person. Den här datatypen kan representera en person som agerar i olika roller, till exempel en kund, kontakt eller ägare.

{width="500"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
name
Person name
Beskriver information om personens fullständiga namn.
birthDate
Datum
Det fullständiga datumet en person föddes. Datumformatet (utan tid) ska följa RFC 3339, avsnitt 5.6 standard.
birthDayAndMonth
Sträng
Den dag och månad en person föddes, i formatet MM-DD. Detta fält ska användas när dagen och månaden för en persons födelse är känd, men inte året. Egenskapens format måste överensstämma med det här reguljära uttrycket [0-1][0-9]-[0-9][0-9].
birthYear
Heltal
Det år en person föddes, inklusive århundradet (till exempel 1983). Detta fält ska användas när endast personens ålder är känd och inte det fullständiga födelsedatumet. Värdet måste vara mellan 1 och 32767.
gender
Sträng

Personens könsidentitet. Värdet för den här egenskapen måste vara lika med ett av följande kända enum-värden.

  • female

  • male

  • not_specified

  • non_specific

Standardvärdet för det här värdet är not_specified.

maritalStatus
Sträng

Beskriver en persons relation med en viktig annan person. Värdet för den här egenskapen måste vara lika med ett av följande uppräkningsvärden.

  • married

  • single

  • divorced

  • widowed

  • not_specified

Standardvärdet för det här värdet är not_specified.

nationality
Sträng
Det rättsliga förhållandet mellan en person och deras stat representerat med ISO 3166-1 Alpha-2-koden. Egenskapens format måste överensstämma med det här reguljära uttrycket ^[A-Z]{2}$.
taxId
Sträng
Personens skatte- eller skatte-ID, t.ex. TIN (Taxpayer Identification Number) i USA eller Certificado de Identificación Fiscal (CIF/NIF) i Spanien.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07