External Source System Audit Attributes datatyp

External Source System Audit Attributes är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som samlar in granskningsinformation om ett externt källsystem.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
externalKey
B2B Source
En sammansatt identifierare för källan som används för granskning.
createdBy
Sträng
Namnet på den användare som skapade den här posten.
createdDate
DateTime
Datumet då posten skapades.
externalID
Sträng
Extern unik identifierare för källan. Det här värdet används för att identifiera och deduplicera vid behov.
lastActivityDate
DateTime
Det senaste aktivitetsdatumet för källsystemet.
lastReferencedDate
DateTime
Det senaste referensdatumet för källsystemet.
lastUpdatedBy
Sträng
Namnet på den person som senast uppdaterade den här posten.
lastUpdatedDate
DateTime
Det senaste uppdateringsdatumet för källsystemet.
lastViewedDate
DateTime
Det senast visade datumet för källsystemet.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07