B2B Source datatyp

B2B Source är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som representerar en sammansatt identifierare för en B2B-enhet (till exempel en konto, en tillfälle, eller en kampanj).

Om du endast använder strängbaserade identifierare kan det finnas överlappningar mellan ID:n i flera system (en möjlighet kan till exempel ges ett sträng-ID i ett CRM-system, men samma ID kan referera till en helt annan möjlighet). Detta kan leda till datakonflikter när data sammanfogas i Kundprofil i realtid.

The B2B Source Med datatypen kan du använda ett enhets ursprungliga sträng-ID och kombinera det med källspecifik sammanhangsberoende information för att säkerställa att det förblir helt unikt i plattformssystemet oavsett varifrån det kommer.

Källstruktur för B2B

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
sourceID
Sträng
Ett unikt ID för källposten.
sourceInstanceID
Sträng
Instans- eller organisations-ID för källdata.
sourceKey
Sträng
En unik identifierare som består av sourceId, sourceInstanceIdoch sourceType sammanfogade i följande format: [sourceID]@[sourceInstanceID].[sourceType].

Vissa källkopplingar som Marketo sammanfogar det här värdet automatiskt för vissa identifierare. Andra måste sammanfogas manuellt med Dataprep concat function, till exempel: concat(id,"@${ORG_ID}.Marketo")
sourceType
Sträng
Namnet på plattformen som innehåller källdata.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07