Provider class

I Experience Data Model (XDM) är Provider klassen fångar upp den minsta uppsättning egenskaper som definierar en tjänsteleverantörs affärsenhet (t.ex. en vårdgivare eller försäkringsleverantör).

Klassstruktur

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
providerName
Person name
Namnet på providern.
_id
String
En unik systemgenererad strängidentifierare för posten. Det här fältet används för att spåra en enskild posts unika karaktär, förhindra dubblering av data och för att söka efter posten i underordnade tjänster.

Eftersom det här fältet genereras av systemet, anges inget explicit värde vid datainmatning. Du kan dock välja att ange egna unika ID-värden om du vill.
providerId
String
En unik identifierare för providern.

Klassen kan utökas med Healthcare Provider fältgrupp Beskriv mer ingående information om en vårdgivare.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07