Hantera resurser

NOTE
Adobe Experience Platform Launch har omklassificerats som en serie datainsamlingstekniker i Adobe Experience Platform. Som ett resultat av detta har flera terminologiska förändringar införts i produktdokumentationen. Se följande dokument för en konsoliderad hänvisning till terminologiska förändringar.

När det gäller taggar i Experience Platform avser ordet"resources" något av följande:

  • Tillägg - Tillägg innehåller dataelementtyper och regler som du kan arbeta med
  • Dataelement - Dataelement är ett enkelt sätt att referera till data som finns någon annanstans. De skapar genvägar som kan användas i regler och tilläggskonfigurationer. När platsen för underliggande data ändras kan de uppdateras för att peka på den nya platsen utan att behöva uppdatera enskilda regler eller tillägg.
  • Regler - Regler är en samling regelkomponenter (händelser, villkor och åtgärder) som styr beteendet för de distribuerade taggarna.

Du kan lära dig mer om de här resurstyperna genom att välja länkarna ovan.

recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743