Värdöversikt

NOTE
Adobe Experience Platform Launch har omklassificerats som en serie datainsamlingstekniker i Adobe Experience Platform. Som ett resultat av detta har flera terminologiska förändringar införts i produktdokumentationen. Se följande dokument för en konsoliderad hänvisning till terminologiska förändringar.

Tillägg, regler och dataelement är byggstenar. När du vill att ditt program ska göra något läggs dessa byggblock till i bibliotek och sedan"byggs" ett bibliotek i ett bygge. Dessa byggen levereras till en värdplats.

Värdar definierar tillgängliga destinationer där byggnaderna kan levereras. De finns i två typer:

Klicka på länkarna ovan om du vill ha mer information om de olika värdtyperna.

Samma värd kan användas för flera miljöer i en egenskap.

Mer information om hur du avgör om du ska vara värd för ett webbhotell eller låta Adobe hantera värdtjänsten åt dig finns i webbhotellguide.

recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743