Referens för taggtillägg

NOTE
Adobe Experience Platform Launch har omklassificerats som en serie datainsamlingstekniker i Adobe Experience Platform. Som ett resultat av detta har flera terminologiska förändringar införts i produktdokumentationen. I följande dokument finns en konsoliderad referens till de ändrade terminologin.

Nedan följer en lista med dokumentation för taggtillägg på klientsidan. En lista över tillgängliga tillägg på serversidan finns i referensen för tillägg för vidarebefordran i stället.

NOTE
Alla tilläggsnamn följt av en asterisk (*) länkar till tilläggets lista på Adobe Exchange, som innehåller installations- och användningsinstruktioner. Alla andra länkar pekar på tilläggets dokumentation på Adobe Experience League.
recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743