Direktuppspelningssegmentering i användargränssnittet i Experience Platform

Följande video är avsedd att ge en bättre förståelse för direktuppspelningssegmentering. Det visar ett exempel på en kundupplevelse följt av en snabb genomgång av de viktigaste funktionerna i Platform gränssnitt. Läs mer om direktuppspelningssegmentering och hur du gör direktuppspelningssegmentering i användargränssnittet i gränssnittsguide för direktuppspelningssegmentering.

Om du är intresserad av att direktuppspela segmentering med segmenterings-API:t kan du läsa API-guide för direktuppspelningssegmentering.

NOTE
Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i gränssnittsguide för direktuppspelningssegmentering.
recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871