Segment Match vanliga frågor

Den här guiden ger svar på frågor om sekretess och juridik som ofta ställs om Adobe Experience Platform Segment Match.

Vilka data delas vid uppskattningen och hur kan Adobe säkerställa att dessa data hämtas på ett säkert sätt?

overlap-report.png

Inga kund- eller segmentdata flyttas över sandlådor för att få fram dessa uppskattningar av överlappning. De på förhand valda användbara identiteterna som kunden valt i en viss sandlåda läggs till i en sannolik datastruktur där själva ID:n representeras i ett hash-format.

Detta är en envägsprocess, vilket innebär att de ursprungliga förhasrade identifierarna inte visas och inte kan bakåtkompileras.

Dessa datastrukturer har unika egenskaper som gör det möjligt för ingenjörer att utföra union- och skärningsåtgärder mellan dem, även om den kodade informationen är kraftigt komprimerad eller hash-kodad. Dessa åtgärder gör att Segment Match kan få den beräknade skärningspunkten för två datastrukturer som består av ID:n från två olika sandlådor utan att behöva jämföra de faktiska värdena. Eftersom Segment Match bara använder datastrukturerna, lämnar ID:n aldrig sina respektive organisationers profilarkiv i beräkningssyfte. På så sätt kan Adobe uppfylla kundernas sekretess- och säkerhetskrav och samtidigt erbjuda mycket exakta beräkningsverktyg som vägleder datasamarbetsavtalen.

Hur ser det ut när du anger vilka identiteter som ska ta emot ID:n för det delade segmentet?

Segment Match förser kunderna med ett alternativ för att konfigurera vilka namnutrymmen som ska användas i tjänsten. Detta val används både för den uppskattningsprocess som beskrivs i föregående fråga och dataöverföringsprocessen, om kunden skulle besluta att publicera flödet till en partnersandlåda.

Dataöverföringsprocessen mellan de krypterade identiteterna i två olika organisationer utförs i en neutral datormiljö. Dataöverföringsjobbet ägs av Adobe, och de organisationer som deltar i partnerskapet har inte tillgång till den här miljön och de får inte heller tillgång till några loggar som kan vara ett resultat av dataöverföringsjobbet.

Det enda segmentmedlemskapet är inkapslat i en mottagarorganisations överlappande profilfragment och ingen ytterligare identitet överförs från avsändarorganisationen till mottagarorganisationen. Ingen personligt identifierbar information (PII) för oformaterad text läses av dataöverföringsjobbet eftersom Segment Match bara tillåter överlappningar på SHA256-krypterade namnutrymmen (e-post/telefon) när data är PII. Resultaten lagras aldrig i datormiljön.

recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871