Strängfunktioner

Profile Query Language (PQL) har funktioner som underlättar interaktion med strängar. Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profile Query Language översikt.

Gilla

The like används för att avgöra om en sträng matchar ett angivet mönster.

Format

{STRING_1} like {STRING_2}
Argument
Beskrivning
{STRING_1}
Strängen som kontrollen ska utföras på.
{STRING_2}

Det uttryck som ska matchas mot den första strängen. Det finns två specialtecken som stöds för att skapa ett uttryck: % och _.

  • % används för att representera noll eller flera tecken.
  • _ används för att representera exakt ett tecken.

Exempel

Följande PQL-fråga hämtar alla städer som innehåller mönstret "es".

city like "%es%"

Börjar med

The startsWith -funktionen används för att avgöra om en sträng börjar med en angiven delsträng.

Format

{STRING_1}.startsWith({STRING_2}, {BOOLEAN})
Argument
Beskrivning
{STRING_1}
Strängen som kontrollen ska utföras på.
{STRING_2}
Den sträng som ska sökas efter i den första strängen.
{BOOLEAN}
En valfri parameter som avgör om kontrollen är skiftlägeskänslig. Som standard är detta true.

Exempel

Följande PQL-fråga avgör, med skiftlägeskänslighet, om personens namn börjar med "Joe".

person.name.startsWith("Joe")

Börjar inte med

The doesNotStartWith -funktionen används för att avgöra om en sträng inte börjar med en angiven delsträng.

Format

{STRING_1}.doesNotStartWith({STRING_2}, {BOOLEAN})
Argument
Beskrivning
{STRING_1}
Strängen som kontrollen ska utföras på.
{STRING_2}
Den sträng som ska sökas efter i den första strängen.
{BOOLEAN}
En valfri parameter som avgör om kontrollen är skiftlägeskänslig. Som standard är detta true.

Exempel

Följande PQL-fråga avgör, med skiftlägeskänslighet, om personens namn inte börjar med "Joe".

person.name.doesNotStartWith("Joe")

Slutar med

The endsWith -funktionen används för att avgöra om en sträng avslutas med en angiven delsträng.

Format

{STRING_1}.endsWith({STRING_2}, {BOOLEAN})
Argument
Beskrivning
{STRING_1}
Strängen som kontrollen ska utföras på.
{STRING_2}
Den sträng som ska sökas efter i den första strängen.
{BOOLEAN}
En valfri parameter som avgör om kontrollen är skiftlägeskänslig. Som standard är detta true.

Exempel

Följande PQL-fråga avgör, med skiftlägeskänslighet, om personens e-postadress slutar med ".com".

person.emailAddress.endsWith(".com")

Slutar inte med

The doesNotEndWith -funktionen används för att avgöra om en sträng inte avslutas med en angiven delsträng.

Format

{STRING_1}.doesNotEndWith({STRING_2}, {BOOLEAN})
Argument
Beskrivning
{STRING_1}
Strängen som kontrollen ska utföras på.
{STRING_2}
Den sträng som ska sökas efter i den första strängen.
{BOOLEAN}
En valfri parameter som avgör om kontrollen är skiftlägeskänslig. Som standard är detta true.

Exempel

Följande PQL-fråga avgör, med skiftlägeskänslighet, om personens e-postadress inte avslutas med ".com".

person.emailAddress.doesNotEndWith(".com")

Innehåller

The contains -funktionen används för att avgöra om en sträng innehåller en angiven delsträng.

Format

{STRING_1}.contains({STRING_2}, {BOOLEAN})
Argument
Beskrivning
{STRING_1}
Strängen som kontrollen ska utföras på.
{STRING_2}
Den sträng som ska sökas efter i den första strängen.
{BOOLEAN}
En valfri parameter som avgör om kontrollen är skiftlägeskänslig. Som standard är detta true.

Exempel

Följande PQL-fråga avgör, med skiftlägeskänslighet, om personens e-postadress innehåller strängen "2010@gm".

person.emailAddress.contains("2010@gm")

Innehåller inte

The doesNotContain -funktionen används för att avgöra om en sträng inte innehåller en angiven delsträng.

Format

{STRING_1}.doesNotContain({STRING_2}, {BOOLEAN})
Argument
Beskrivning
{STRING_1}
Strängen som kontrollen ska utföras på.
{STRING_2}
Den sträng som ska sökas efter i den första strängen.
{BOOLEAN}
En valfri parameter som avgör om kontrollen är skiftlägeskänslig. Som standard är detta true.

Exempel

Följande PQL-fråga avgör, med skiftlägeskänslighet, om personens e-postadress inte innehåller strängen "2010@gm".

person.emailAddress.doesNotContain("2010@gm")

Är lika med

The equals -funktionen används för att avgöra om en sträng är lika med den angivna strängen.

Format

{STRING_1}.equals({STRING_2})
Argument
Beskrivning
{STRING_1}
Strängen som kontrollen ska utföras på.
{STRING_2}
Strängen som ska jämföras med den första strängen.

Exempel

Följande PQL-fråga avgör, med skiftlägeskänslighet, om personens namn är "John".

person.name.equals("John")

Inte lika med

The notEqualTo används för att avgöra om en sträng inte är lika med den angivna strängen.

Format

{STRING_1}.notEqualTo({STRING_2})
Argument
Beskrivning
{STRING_1}
Strängen som kontrollen ska utföras på.
{STRING_2}
Strängen som ska jämföras med den första strängen.

Exempel

Följande PQL-fråga avgör, med skiftlägeskänslighet, om personens namn inte är"John".

person.name.notEqualTo("John")

Matchar

The matches används för att avgöra om en sträng matchar ett visst reguljärt uttryck. Se det här dokumentet för mer information om att matcha mönster i reguljära uttryck.

Format

{STRING_1}.matches(STRING_2})

Exempel

Följande PQL-fråga avgör, utan att vara skiftlägeskänslig, om personens namn börjar med"John".

person.name.matches("(?i)^John")
NOTE
Om du använder funktioner för reguljära uttryck som \w, du måste kringgå omvänt snedstreck. I stället för att bara skriva \wmåste du lägga till ett extra omvänt snedstreck och skriva \\w.

Grupp för reguljära uttryck

The regexGroup -funktionen används för att extrahera specifik information baserat på det reguljära uttrycket.

Format

{STRING}.regexGroup({EXPRESSION})

Exempel

Följande PQL-fråga används för att extrahera domännamnet från en e-postadress.

emailAddress.regexGroup("@(\\w+)", 1)
NOTE
Om du använder funktioner för reguljära uttryck som \w, du måste kringgå omvänt snedstreck. I stället för att bara skriva \wmåste du lägga till ett extra omvänt snedstreck och skriva \\w.

Nästa steg

Nu när du har lärt dig om strängfunktioner kan du använda dem i dina PQL-frågor. Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profilfrågespråk - översikt.

recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871