Diverse funktioner

Följande funktion är en annan funktion för Profile Query Language (PQL). Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profile Query Language översikt.

Låt

The let -funktionen tillåter att ett uttryck lagras som en variabel som kan användas senare i en fråga.

Format

let {VARIABLE} = {EXPRESSION}

Exempel

Följande PQL-fråga hämtar alla produktsummor med transaktionen i USD där summan är större än 100 och mindre än 1 000 USD.

let S = (sum X.commerce.order.priceTotal over X from xEvent where X.commerce.order.currencyCode = "USD") in (S > 100 and S < 1000)

Nästa steg

Nu när du har lärt dig mer om olika funktioner kan du använda dem i dina PQL-frågor. Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profilfrågespråk - översikt.

recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871