Filterfunktioner

Filterfunktioner som används för att filtrera data i arrayer i Profile Query Language (PQL). Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profile Query Language översikt.

Filter

The [] (filter) gör att filter kan tillämpas på en array och returnera en delmängd av arrayen som matchar det angivna villkoret.

Format

{ARRAY}[filter]

Exempel

Följande PQL-fråga hämtar alla händelser som har minst ett produktobjekt med en SKU som är lika med "PS".

xEvent[productListItems[SKU="PS"]]

Upp, operator

The ^ (upp) kan du referera till egenskaper på den övre filternivån.

Format

{ARRAY}[{FILTER_1}[{FILTER_2} or ^{PROPERTY}]]
Argument
Beskrivning
{ARRAY}
Arrayen som filtreras.
{FILTER_1}
Filtreringens yttre lager.
{FILTER_2}
Filtreringens inre lager
^{PROPERTY}
Den egenskap som också filtreras. På ^kontrollerar den en egenskap som baseras på filter1.

Exempel

Följande PQL-fråga hämtar alla händelser som har minst ett produktobjekt med en SKU som är lika med "PS" eller har en person vars kön är kvinnlig.

xEvent[productListItems[SKU="PS" or ^^.person.gender="female"]]

Nästa steg

Nu när du har lärt dig mer om filterfunktioner kan du använda dem i dina PQL-frågor. Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profilfrågespråk - översikt.

recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871