Jämförelsefunktioner

Jämförelsefunktioner används för att jämföra olika uttryck och värden, vilket returnerar true eller false i enlighet med detta. Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profile Query Language översikt.

Är lika med

The = (lika med)-funktionen kontrollerar om ett värde eller uttryck är lika med ett annat värde eller uttryck.

Format

{EXPRESSION} = {VALUE}

Exempel

Följande PQL-fråga kontrollerar om hemadresslandet är i Kanada.

homeAddress.countryISO = "CA"

Inte lika med

The != (inte lika med) kontrollerar funktionen om ett värde eller uttryck är not är lika med ett annat värde eller uttryck.

Format

{EXPRESSION} != {VALUE}

Exempel

Följande PQL-fråga kontrollerar om hemadresslandet inte är i Kanada.

homeAddress.countryISO != "CA"

Greater than

The > (större än) används för att kontrollera om det första värdet är större än det andra värdet.

Format

{EXPRESSION} > {EXPRESSION}

Exempel

Följande PQL-fråga definierar personer vars födelsedagar inte infaller i januari eller februari.

person.birthMonth > 2

Greater than or equal to

The >= (större än eller lika med) används för att kontrollera om det första värdet är större än eller lika med det andra värdet.

Format

{EXPRESSION} >= {EXPRESSION}

Exempel

Följande PQL-fråga definierar personer vars födelsedagar inte infaller i januari eller februari.

person.birthMonth >= 3

Less than

The < (mindre än) används för att kontrollera om det första värdet är mindre än det andra värdet.

Format

{EXPRESSION} < {EXPRESSION}

Exempel

Följande PQL-fråga definierar personer vars födelsedag är i januari.

person.birthMonth < 2

Less than or equal to

The <= (mindre än eller lika med) används för att kontrollera om det första värdet är mindre än eller lika med det andra värdet.

Format

{EXPRESSION} <= {EXPRESSION}

Exempel

Följande PQL-fråga definierar personer vars födelsedag är i januari eller februari.

person.birthMonth <= 2

Nästa steg

Nu när du har lärt dig mer om jämförelsefunktioner kan du använda dem i dina PQL-frågor. Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profilfrågespråk - översikt.

recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871