Sammanställningsfunktioner

Sammanställningsfunktioner används för att gruppera flera värden inom Profile Query Language (PQL)-arrayer för att skapa ett enda sammanfattningsvärde. Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profile Query Language översikt.

Antal

The count returnerar antalet element i den angivna arrayen.

Format

{ARRAY}.count()

Exempel

Följande PQL-fråga returnerar antalet order i arrayen.

orders.count()

Summa

The sum returnerar summan av alla markerade värden i arrayen.

Format

{ARRAY}.sum()

Exempel

Följande PQL-fråga returnerar summan av alla orderpriser.

orders.sum(order.price)

Genomsnittlig

The average returnerar det aritmetiska medelvärdet för alla markerade värden i arrayen.

Format

{ARRAY}.average()

Exempel

Följande PQL-fråga returnerar genomsnittspriset för alla order.

orders.average(order.price)

Minimum

The min returnerar det minsta av alla markerade värden i arrayen.

Format

{ARRAY}.min()

Exempel

Följande PQL-fråga returnerar det lägsta priset för alla order.

orders.min(order.price)

Maximal

The max returnerar den största av alla markerade värden i arrayen.

Format

{ARRAY}.max()

Exempel

Följande PQL-fråga returnerar det högsta priset för alla order.

orders.max(order.price)

Nästa steg

Nu när du har lärt dig om sammanställningsfunktioner kan du använda dem i dina PQL-frågor. Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profilfrågespråk - översikt.

recommendation-more-help
770bc05d-534a-48a7-9f07-017ec1e14871