Visa en användares sidvyer

Det här dokumentet innehåller ett exempel på den SQL som krävs för att lista sidvyerna för en viss användare. Med Adobe Experience Platform Query Service kan du skriva frågor som använder Experience Events för att ta en mängd olika användningsområden. Experience Events representeras av Experience Data Model (XDM) ExperienceEvent-klassen, som fångar en oföränderlig och icke-aggregerad ögonblicksbild av systemet när en användare interagerar med en webbplats eller tjänst. Experience Events kan till och med användas för tidsdomänanalys. Se nästa steg för fler användningsfall där Experience Events för att generera besökarrapporter.

Mer information om XDM och Experience Events finns i XDM System översikt. Genom att kombinera frågetjänsten med Experience Eventskan ni effektivt spåra beteendetrender bland era användare. Följande dokument innehåller exempel på frågor som innehåller Experience Events.

Syfte

I följande exempel visas de 100 senaste sidorna som en angiven användare har visat.

SELECT
timestamp,
web.webReferrer.type as referrerType,
web.webReferrer.URL as referrer,
web.webPageDetails.name as pageName,
_experience.analytics.event1to100.event1.value as A,
_experience.analytics.event1to100.event2.value as B,
_experience.analytics.event1to100.event3.value as C,
web.webPageDetails.pageviews.value as pageViews
FROM your_analytics_table
WHERE endUserIds._experience.aaid.id = '457C3510571E5930-69AA721C4CBF9339'
ORDER BY timestamp
LIMIT 100;

Resultatet av den här frågan visas nedan.

   timestamp    | referrerType |              referrer                |         pageName      | A | B | C | pageViews
----------------------+----------------+--------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+-----+-----+-----+--------------
2019-11-08 17:15:28.0 | typed_bookmark |                                  |                   |   |   |   |
2019-11-08 17:53:05.0 | social     | http://www.reddit.com                       | Home                |   |   |   |     1.0
2019-11-08 17:53:45.0 | typed_bookmark |                                  | Kids                |   |   |   |     1.0
2019-11-08 19:22:34.0 | typed_bookmark |                                  |                   |   |   |   |
2019-11-08 20:01:12.0 | search_engine | http://www.google.com/search?ie=UTF-8&q=laundry parkas&cid=sem:115 | Home                |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:01:57.0 | typed_bookmark |                                  | Kids                |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:03:36.0 | typed_bookmark |                                  | Search Results           | 1.0 |   |   |     1.0
2019-11-08 20:04:30.0 | typed_bookmark |                                  | Product Details: Pemmican Power Bar |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:05:27.0 | typed_bookmark |                                  | Shopping Cart: Cart Details     |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:06:07.0 | typed_bookmark |                                  | Shopping Cart: Shipping Information |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:07:02.0 | typed_bookmark |                                  | Shopping Cart: Billing Information |   |   | 1.0 |     1.0
2019-11-08 20:07:52.0 | typed_bookmark |                                  | Shopping Cart: Order Review     |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:08:45.0 | typed_bookmark |                                  | Order Confirmation         |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:09:24.0 | typed_bookmark |                                  | Home                |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:10:03.0 | typed_bookmark |                                  | Editorial Page: Camping Essentials |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:11:01.0 | typed_bookmark |                                  | Account Registration|Form      \|   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:11:38.0 | typed_bookmark |                                  | Seasonal Sale            |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:12:10.0 | typed_bookmark |                                  | Blog: Iris Sagan          |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:13:09.0 | typed_bookmark |                                  | Product Details: UltraTech Socks  |   |   |   |     1.0
2019-11-08 20:14:05.0 | typed_bookmark |                                  | Seasonal Sale            |   |   |   |     1.0

Nästa steg next-steps

Genom att läsa det här dokumentet får du en bättre förståelse för hur du använder frågetjänsten med Experience Events för att lista sidvyerna som en angiven användare.

Läs följande användningsexempel om du vill veta mer om andra besöksbaserade användningsfall:

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb