Analysinsikter för interaktion via webben och mobiler

Med Adobe Experience Platform kan ni importera data från Adobe Analytics rapporteringsprogram med hjälp av XDM-fält (Experience Data Model) för att fylla i datauppsättningar. Dessa analysdata ändras för att anpassas till XDM ExperienceEvent klassen. Frågetjänsten kan sedan använda dessa data genom att köra SQL-frågor för att generera värdefulla insikter från användarens beteende över de digitala plattformarna.

Det här dokumentet innehåller ett antal exempel på SQL-frågor som visar vanliga användningsfall när du skapar insikter från webb- och mobilanalysdata.

Se Dokumentation för fältmappningar i analyser för mer information om inhämtning och mappning av analysdata.

Komma igång

För vart och ett av följande användningsfall anges ett parametriserat SQL-frågeexempel som en mall som du kan anpassa. Ange parametrar var du än ser { } i SQL-exemplen för den datauppsättning, eVar, händelse eller tidsram som du är intresserad av att utvärdera.

Mål

I följande exempel visas SQL-frågor för vanliga användningsområden för att analysera dina Adobe Analytics-data.

Generera besökarantal för varje timme på en given dag

SELECT Substring(from_utc_timestamp(timestamp, 'America/New_York'), 1, 10) AS Day,
    Substring(from_utc_timestamp(timestamp, 'America/New_York'), 12, 2) AS Hour,
    Count(DISTINCT enduserids._experience.aaid.id) AS Visitor_Count
FROM  {TARGET_TABLE}
WHERE TIMESTAMP = to_timestamp('{TARGET_YEAR}-{TARGET_MONTH}-{TARGET_DAY}')
GROUP BY Day, Hour
ORDER BY Hour;

Identifiera de 10 mest visade sidorna på en viss dag

SELECT web.webpagedetails.name AS Page_Name,
    Sum(web.webpagedetails.pageviews.value) AS Page_Views
FROM  {TARGET_TABLE}
WHERE TIMESTAMP = to_timestamp('{TARGET_YEAR}-{TARGET_MONTH}-{TARGET_DAY}')
GROUP BY web.webpagedetails.name
ORDER BY page_views DESC
LIMIT 10;

Identifiera de 10 mest aktiva användarna

SELECT enduserids._experience.aaid.id AS aaid,
    Count(timestamp) AS Count
FROM  {TARGET_TABLE}
WHERE TIMESTAMP = to_timestamp('{TARGET_YEAR}-{TARGET_MONTH}-{TARGET_DAY}')
GROUP BY enduserids._experience.aaid.id
ORDER BY Count DESC
LIMIT 10;

Identifiera de 10 mest önskade städerna baserat på användaraktivitet

SELECT concat(placeContext.geo.stateProvince, ' - ', placeContext.geo.city) AS state_city,
    Count(timestamp) AS Count
FROM  {TARGET_TABLE}
WHERE TIMESTAMP = to_timestamp('{TARGET_YEAR}-{TARGET_MONTH}-{TARGET_DAY}')
GROUP BY state_city
ORDER BY Count DESC
LIMIT 10;

Identifiera de 10 mest visade produkterna

SELECT Product_SKU,
    Sum(Product_Views) AS Total_Product_Views
FROM (SELECT Explode(productlistitems.sku) AS Product_SKU,
       commerce.productviews.value  AS Product_Views
    FROM  {TARGET_TABLE}
      WHERE TIMESTAMP = to_timestamp('{TARGET_YEAR}-{TARGET_MONTH}-{TARGET_DAY}')
       AND commerce.productviews.value IS NOT NULL)
GROUP BY Product_SKU
ORDER BY Total_Product_Views DESC
LIMIT 10;

Identifiera de tio största orderintäkterna

SELECT Purchase_ID,
    Round(Sum(Product_Items.priceTotal * Product_Items.quantity), 2) AS Total_Order_Revenue
FROM  (SELECT commerce.`order`.purchaseid AS Purchase_ID,
        Explode(productlistitems)  AS Product_Items
    FROM  {TARGET_TABLE}
    WHERE commerce.`order`.purchaseid IS NOT NULL
        AND TIMESTAMP = to_timestamp('{TARGET_YEAR}-{TARGET_MONTH}-{TARGET_DAY}')

GROUP BY Purchase_ID
ORDER BY total_order_revenue DESC
LIMIT 10;
recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb