Skapa decimalbaserade härledda datauppsättningar

Härledda datauppsättningar underlättar komplicerade användningsfall för att analysera data från datasjön som kan användas tillsammans med andra plattformstjänster längre fram i kedjan eller publiceras i kundprofildata i realtid.

Lär dig hur du skapar dekorbaserade härledda datauppsättningar som kan användas med kundprofildata i realtid. Detta användningsexempel fokuserar på ett flygbolags lojalitetsprogram som ett exempel. Den här guiden ger dig information om hur du skapar en datauppsättning som använder kategoriserade decilar för att segmentera och skapa målgrupper baserat på rankade datauppsättningar. Se decimalbaserade härledda datauppsättningar - skiftläge för fullständiga instruktioner.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb