Skicka accelererade frågor

Som en del av Data Distiller SKU API för frågetjänst gör att du kan ställa tillståndslösa frågor till det accelererade arkivet. The slutpunkt för accelererade frågor returnerar resultat baserat på aggregerade data för att minska väntetiden för resultat och ge ett mer interaktivt informationsutbyte.

Se Slutpunkt för accelererade frågor dokumentation som innehåller anvisningar om hur du frågar efter det accelererade arkivet.

Med det förbättrade arkivet kan du skapa en anpassad datamodell och/eller utöka en befintlig Adobe Real-time Customer Data Platform datamodell. Om du vill interagera med eller bädda in dina rapportinsikter i ett ramverk för rapportering/visualisering kan du läsa guide för frågeaccelererade butiksrapportinsikter. Du kan även läsa dokumentationen till Real-time Customer Data Platform Insights-datamodellen för att lära dig hur du anpassa dina SQL-frågemallar för att skapa Real-Time CDP-rapporter för dina KPI-fall (Marketing and Key Performance Indicator). Du kan använda attribueringsbaserad åtkomstkontroll, för att styra begränsningsnivån för datauppsättningar i det accelererade arkivet. Se datastyrning i frågetjänsten
för mer information.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb