Kontrollpanel för License usage license-usage-dashboard

Adobe Experience Platform användargränssnitt (UI) är en kontrollpanel där du kan visa viktig information om din organisations licensanvändning, som den fångats in under en daglig ögonblicksbild.

Detaljerade anvisningar om hur du får åtkomst till och interagerar med kontrollpanelen för licensanvändning i användargränssnittet, samt om hur du får mer information om tillgängliga mätvärden som visas på kontrollpanelen, finns i handboken för licensanvändning.

Om du vill ha en översikt över alla instrumentpanelsfunktioner i Experience Platform börjar du med att läsa översikten dashboards.

recommendation-more-help
5741548a-2e07-44b3-9157-9c181502d0c5