License usage kontrollpanel license-usage-dashboard

Adobe Experience Platform användargränssnitt (UI) är en kontrollpanel där du kan visa viktig information om din organisations licensanvändning, som den fångats in under en daglig ögonblicksbild.

Detaljerade instruktioner om hur du får åtkomst till och interagerar med kontrollpanelen för licensanvändning i användargränssnittet, samt hur du får mer information om tillgängliga mätvärden som visas på kontrollpanelen, finns på kontrollpanel för licensanvändning.

Om du vill ha en översikt över alla instrumentpanelsfunktioner i Experience Platform börjar du med att läsa översikt över instrumentpaneler.

recommendation-more-help
5741548a-2e07-44b3-9157-9c181502d0c5