Fliken Nätverk

The Nätverk På fliken samlas alla Adobe Experience Cloud-lösningsanrop som görs på sidan och visas i ordning från vänster till höger. Standardparametrar etiketteras automatiskt med egna namn och ordnas för att gruppera gemensamma parametrar i samma roll.

Den här skärmen är användbar när du vill jämföra nyckelvärdepar i olika träffar. Du kan bekräfta att de parametrar som används för integreringar, till exempel Experience Cloud Visitor-ID eller Kompletterande data-ID, är konsekventa för alla integreringar.

NOTE
I nuläget visas inte alla parametrar som skickas i lösningsanrop (till exempel kontextvariabler för Analytics, anpassade målparametrar eller kundID:n för Experience Cloud ID-tjänsten) på nätverksskärmen.

Om du vill ändra information per lösning väljer du den lösning du vill visa i listan i det vänstra navigeringsfältet. Följande exempel filtreras så att endast Analytics visas:

Om du vill återgå till att visa alla lösningar väljer du Network

Markera ett objekt i nätverksvyn om du vill visa en utökad vy. I det utökade visningsfönstret kan du kopiera den information som visas till Urklipp.

Om du vill rensa listan väljer du Remove Events.

Om du vill hämta en Excel-fil som innehåller informationen på den här skärmen väljer du Download.

recommendation-more-help
df41001c-c214-48d3-85a1-6170635c73de