Testreferens för taggens konsekvens

Den här referensen innehåller mer information om hur revisionsfunktionen i Adobe Experience Platform Debugger testar taggens enhetlighet.

NOTE
Mer information om granskartester i Platform Debugger finns i översikt över funktioner.

Konsekvenskontroll av taggar söker efter inkonsekvenser på alla skannade sidor. Detta är värden eller konfigurationer som ska vara desamma på alla sidor på webbplatsen för att säkerställa korrekt datainsamling.

Test
Bredd
Kriterier
Rekommendation
Adobe Analytics - Enhetlig kodversion
5
Mer än en version av Analytics-koden hittades.
Ersätt alla instanser av Analytics med den aktuella versionen.

Ytterligare information
recommendation-more-help
df41001c-c214-48d3-85a1-6170635c73de