Förhandsgranska försäljningsschema och datauppsättning för återförsäljning

När Bootstrap-skriptet från försäljningsschema och datauppsättning för butik självstudiekurs. Utdatamodeller och datauppsättningar kan visas på Experience Platform. Följ stegen nedan för att visa scheman och datauppsättningar:

Välj Schemas -fliken som finns i den vänstra navigeringen och söker efter det inmatningsschema som har skapats av bootstrap-skriptet. Schemats namn motsvarar det som definierades i config.yaml från föregående steg. Visa schemainformationen och dess komposition genom att klicka på den.

Välj Datasets -fliken som finns i den vänstra navigeringen och öppnar den indatauppsättning som skapades genom att välja namnet på datauppsättningen. Namnet på datauppsättningen motsvarar det som definierades i config.yaml från föregående steg.

Välj Preview Dataset längst upp till höger för att förhandsgranska en delmängd av datauppsättningen.

Nästa steg

Du har nu importerat exempeldata för butiksförsäljning till Experience Platform med det medföljande bootstrap-skriptet.

Så här fortsätter du att arbeta med inkapslade data:

  • Analysera dina data med Jupyter Notebooks
    • Använd Jupyter-anteckningsböcker i Data Science Workspace för att få tillgång till, utforska, visualisera och förstå era data.
  • Paketera källfiler i en mottagare
    • Följ den här självstudiekursen för att lära dig hur du kan använda din egen modell i Data Science Workspace genom att paketera källfiler i en importerbar Recipe-fil.
recommendation-more-help
cc79fe26-64da-411e-a6b9-5b650f53e4e9