Paketera källfiler i ett recept

I den här självstudiekursen finns anvisningar om hur du kan paketera de angivna källfilerna för butiksförsäljning i en arkivfil, som kan användas för att skapa ett recept i Adobe Experience Platform Data Science Workspace genom att följa arbetsflödet för receptimport, antingen i användargränssnittet eller med API:t.

Koncept att förstå:

  • Recept: Ett recept är en Adobe term för en modellspecifikation och är en behållare på den översta nivån som representerar en specifik maskininlärningsalgoritm, artificiell intelligens eller en kombination av algoritmer, bearbetningslogik och konfiguration som krävs för att skapa och köra en tränad modell och därmed bidra till att lösa specifika affärsproblem.
  • Källfiler: Enskilda filer i projektet som innehåller logiken för ett recept.

Förutsättningar

Recipe creation

Recipe-skapandet börjar med att paketera källfiler för att skapa en arkivfil. Källfiler definierar den maskininlärningslogik och de algoritmer som används för att lösa ett specifikt problem och är skrivna i antingen Python, R, PySpark eller Scala. De inbyggda arkivfilerna har formen av en Docker-bild. När den packade arkivfilen har skapats importeras den till Data Science Workspace för att skapa ett recept i användargränssnittet eller med API.

Skapa modeller med Docker docker-based-model-authoring

Med en Docker-bild kan utvecklare paketera ett program med alla delar som behövs, till exempel bibliotek och andra beroenden, och skicka ut det som ett paket.

Den inbyggda Docker-avbildningen överförs till Azure Container Registry med hjälp av autentiseringsuppgifter som du får när du skapar recept.

Logga in på Adobe Experience Platform. Navigera till i den vänstra navigeringskolumnen Workflows. Välj Import Recipe följt av markering Launch. Se skärmbilden nedan.

The Configure sidan öppnas. Ange en lämplig Recipe Name, t.ex."Retail Sales recept", och om du vill kan du ange en beskrivning- eller dokumentations-URL. När du är klar klickar du på Next.

Välj lämplig Körning väljer du en Classification for Typ. Dina autentiseringsuppgifter för Azure Container-registret genereras när de är klara.

NOTE
Typ är den typ av maskininlärningsproblem som receptet är avsett för och används efter utbildning för att skräddarsy eller utvärdera kursen.
TIP
  • För Python recept väljer Python runtime.
  • För R-recept väljer du R runtime.
  • För PySpark-recept väljer du PySpark runtime. En artefakttyp fylls i automatiskt.
  • För Scala-recept väljer du Spark runtime. En artefakttyp fylls i automatiskt.

Observera värdena för Docker-värd, användarnamn och lösenord. De här verktygen används för att skapa och pusha Docker bilden i de arbetsflöden som beskrivs nedan.

NOTE
Källwebbadressen anges när du har slutfört stegen som beskrivs nedan. Konfigurationsfilen förklaras i följande självstudiekurser som finns i nästa steg.

Paketera källfilerna

Börja med att hämta exempelkoden som finns i Experience Platform Data Science Workspace Reference databas.

Bygge Python Dockningsbild python-docker

Om du inte har gjort det, klona GitHub till din lokala dator med följande kommando:

git clone https://github.com/adobe/experience-platform-dsw-reference.git

Navigera till katalogen experience-platform-dsw-reference/recipes/python/retail. Här hittar du skripten login.sh och build.sh används för att logga in på Docker och för att skapa Python Docker bild. Om du har Dockningsreferenser klar anger du följande kommandon i ordning:

# for logging in to Docker
./login.sh

# for building Docker image
./build.sh

Observera att när du kör inloggningsskriptet måste du ange Docker-värden, användarnamn och lösenord. När du bygger måste du ange Docker-värden och en versionstagg för bygget.

När byggskriptet är klart får du en URL för Docker-källfilen i konsolutdata. I det här exemplet ser det ut ungefär så här:

# URL format:
{DOCKER_HOST}/ml-retailsales-python:{VERSION_TAG}

Kopiera den här URL:en och gå vidare till nästa steg.

Bygge R Docker image r-docker

Om du inte har gjort det, klona GitHub till din lokala dator med följande kommando:

git clone https://github.com/adobe/experience-platform-dsw-reference.git

Navigera till katalogen experience-platform-dsw-reference/recipes/R/Retail - GradientBoosting i din klonade databas. Här hittar du filerna login.sh och build.sh som du använder för att logga in på Docker och för att skapa R Docker-bilden. Om du har Dockningsreferenser klar anger du följande kommandon i ordning:

# for logging in to Docker
./login.sh

# for build Docker image
./build.sh

Observera att när du kör inloggningsskriptet måste du ange Docker-värden, användarnamn och lösenord. När du bygger måste du ange Docker-värden och en versionstagg för bygget.

När byggskriptet är klart får du en URL för Docker-källfilen i konsolutdata. I det här exemplet ser det ut ungefär så här:

# URL format:
{DOCKER_HOST}/ml-retail-r:{VERSION_TAG}

Kopiera den här URL:en och gå vidare till nästa steg.

Skapa PySpark Docker-bild pyspark-docker

Börja med att klona GitHub till din lokala dator med följande kommando:

git clone https://github.com/adobe/experience-platform-dsw-reference.git

Navigera till katalogen experience-platform-dsw-reference/recipes/pyspark/retail. Skripten login.sh och build.sh finns här och används för att logga in på Docker och för att skapa Docker-bilden. Om du har Dockningsreferenser klar anger du följande kommandon i ordning:

# for logging in to Docker
./login.sh

# for building Docker image
./build.sh

Observera att när du kör inloggningsskriptet måste du ange Docker-värden, användarnamn och lösenord. När du bygger måste du ange Docker-värden och en versionstagg för bygget.

När byggskriptet är klart får du en URL för Docker-källfilen i konsolutdata. I det här exemplet ser det ut ungefär så här:

# URL format:
{DOCKER_HOST}/ml-retailsales-pyspark:{VERSION_TAG}

Kopiera den här URL:en och gå vidare till nästa steg.

Bygg Scala Docker-bild scala-docker

Börja med att klona GitHub till ditt lokala system med följande kommando i terminal:

git clone https://github.com/adobe/experience-platform-dsw-reference.git

Navigera sedan till katalogen experience-platform-dsw-reference/recipes/scala där du kan hitta skripten login.sh och build.sh. Dessa skript används för att logga in på Docker och skapa Docker-bilden. Om du har Dockningsreferenser klar anger du följande kommandon för att avsluta i ordning:

# for logging in to Docker
./login.sh

# for building Docker image
./build.sh
TIP
Om du får ett behörighetsfel när du försöker logga in på Docker med login.sh skript, försök använda kommandot bash login.sh.

När du kör inloggningsskriptet måste du ange Docker-värden, användarnamn och lösenord. När du bygger måste du ange Docker-värden och en versionstagg för bygget.

När byggskriptet är klart får du en URL för Docker-källfilen i konsolutdata. I det här exemplet ser det ut ungefär så här:

# URL format:
{DOCKER_HOST}/ml-retailsales-spark:{VERSION_TAG}

Kopiera den här URL:en och gå vidare till nästa steg.

Nästa steg next-steps

Den här självstudien gick över till att paketera källfiler i en recept, vilket är det nödvändiga steget för att importera en recept till Data Science Workspace. Du bör nu ha en Docker-avbildning i Azure Container Registry tillsammans med motsvarande bild-URL. Nu kan du börja med självstudiekursen om hur du importerar ett paketerat recept till Data Science Workspace. Välj en av självstudielänkarna nedan för att komma igång:

recommendation-more-help
cc79fe26-64da-411e-a6b9-5b650f53e4e9