API-guide för mappningstjänst

Med Data Prep kan datatekniker mappa, omvandla och validera data till och från Experience Data Model (XDM). Dataförinställning visas som ett steg för"Karta" i dataöverföringsprocesserna, inklusive arbetsflödet för CSV-inmatning.

API:t för mappningstjänsten, som också kallas API:t för dataförberedelser, innehåller flera slutpunkter som beskrivs nedan. Mer information finns i de enskilda slutpunktshandböckerna och i komma igång-guide om du vill ha viktig information om obligatoriska rubriker, läsa exempel-API-anrop med mera.

Funktioner

Med mappningsfunktionerna kan du omforma data mellan käll- och målscheman. Du kan använda /languages/el slutpunkt för att validera dina uttryck och få en lista över alla tillgängliga mappningsfunktioner och -åtgärder.

Mer information om hur du använder mappningsfunktioner finns i funktionsslutpunktsguide.

Mappningsuppsättning

Mappningsuppsättningar kan användas för att definiera hur data i ett källschema mappas till data i ett målschema. Du kan använda /mappingSets slutpunkt i API:t för dataprep för att hämta, skapa, uppdatera och validera mappningsuppsättningar programmatiskt.

Mer information om hur du använder mappningsuppsättningar finns i slutpunktshandbok för mappningsuppsättning.

Nästa steg

Läs mer om hur du börjar ringa anrop med API:t för mappningstjänsten komma igång-guide Välj sedan en av slutpunktshandböckerna för att lära dig hur du använder de specifika slutpunkterna.

recommendation-more-help
461cc884-c234-4a0c-ac75-6efbaafc1394