Komma igång med Data Prep API getting-started

Den här utvecklarhandboken innehåller steg för att utföra olika åtgärder i Adobe Experience Platform Data Prep API.

Att använda utvecklarhandboken kräver en fungerande förståelse av de olika Adobe Experience Platform-tjänster som arbetar med Data Prep. Innan du börjar arbeta med Data Prep API, läs dokumentationen för följande tjänster:

För att kunna ringa Data Prep API-slutpunkter, läs guiden på komma igång med plattforms-API:er om du vill veta mer om obligatoriska rubriker och hur du läser exempel-API-anrop.

Nästa steg

Börja ringa samtal med Data Prep API: välj en av de tillgängliga slutpunktsguiderna.

recommendation-more-help
461cc884-c234-4a0c-ac75-6efbaafc1394